1 de març 2009

El hijo del diablo

Aquest és un bon exemple de la gran diversitat temàtica i formal del manga, tot i que evidentment, els còmics japonesos tenen uns elements narratius i estilístics comuns.

El hijo del diablo és una obra de terror amb una mica de gore protagonitzada per un mort vivent d'hàbits repugnants. El seu autor, Hideshi Hino, aconsegueix que entrem en empatia amb aquest monstre, encara que seguim sentint una certa repugnància per ell. Al llarg de les pàgines del volum assistim al viatge del protagonista, des d'una aparent normalitat fins a un dels molts finals possibles, i que evidentment no esbutzaré.

La seva lectura és molt recomanable per a tots els aficionats al terror, tot i que es podria fer extensible a aquells lectors que vulguin gaudir d'una obra molt ben realitzada, amb alguns passatges realment brillants, com l'escena del nin solitari que tortura animals.