26 de maig 2008

Call of Cthulhu LCG

Tot i que encara queden quatre o cinc mesos per al seu llançament, ja podem gaudir de la capsa d'inici de la nova etapa de l'excel·lent joc de cartes Call of Cthulhu. Per al seu manteniment en un mercat oiosament monopolitzat per Magic the Gathering, fa temps que Fantasy Flight Games va deixar de banda el format col·leccionable per passar a treure el que anomenà Assylum Packs, que no eren altra cosa que paquets trimestrals de quaranta cartes fixes. Ara s'està acabant de perfilar el nou format Living Card Game (LCG) per a Game of Thrones i Call of Cthulhu. Un format que consisteix en una capsa d'inici generosa cada any i un Assylum Pack mensual, a més d'una tornada a començar de bell nou.