22 d’abr. 2008

Primeres escultures d'Age of Conan

Nexus Editrice ha llançat les primeres imatges de les escultures que estan emprant per fer les miniatures del joc de taula Age of Conan, disponible en l'edició italiana i anglesa a l'estiu. Es tracta d'un guerrer hiperbori, basat en els dissenys de Cary Nord per a Dark Horse, i un mag estigi. Aquestes escultures tenen una altura de 25 cm, tot i que el producte final no arribarà als 3 cm. Això demostra l'esment de l'empresa italiana a l'hora de produir els seus jocs, com ja sabem qui estam encantats amb el Wings of War. Quina espera més llarga