20 de set. 2007

Una altra novetat de Ponent Mon

Por nuestra cuenta és l'intent d'una dona de recrear el trauma de la seva primera infància per poder arribar a entendre el seu qüestionament de la fe. La fe de Katin es veu esfondrada mentre es pregunta com Déu va poder crear i tolerar un món tan miserable, un món de por i d'amagatalls, de estraperlo i robatoris, traïcions i abusos. Les experiències complexes i terrorífiques són difícils d'entendre per a una nina que les va viure amb la tristesa, curiositat i malenconia que un sent quan desapareix el seu ca o un estrany fa plorar a la seva mare.