6 de jul. 2007

El Jueves y los 70

Les editorials generalistes estan començant a editar còmics, cosa que indica el seu interès comercial. Si això suposa una introducció del còmic en les llibreries ordinàries, és molt bona idea (a pesar dels propietaris de les llibreries especialitzades), però si no és així, l'únic avantatge que hi veig és l'augment de l'oferta en uns formats poc habituals.

RBA ha encetat el seu camí del còmic amb l'edició de recopilacions de la revista El Jueves en format de llibre de butxaca i preu popular d'acord amb el material emprat: paper de polpa.

No som lector ni tan sols inhabitual d'El Jueves però estic al dia dels recopilatoris que treuen perquè hi ha autèntiques joies: a la meva col·lecció de volums de Martínez el facha hi afegiré a partir d'ara el volum de Lalo Kubala titulat El Jueves y los 70: los mejores años de tu vida, una sèrie protagonitzada per Palmiro Capón, un jove que va viure la darrera infància i la primera adolescència en els anys setanta i que conta de forma humorística anècdotes i situacions d'aquella època. M'ha encantat descobrir la similitud amb les vivències de la meva generació, tot i ser una mica posterior, i de riure amb anècdotes que podria estar contant perfectament jo. Unes 190 pàgines fabuloses per a gent que està entre els trenta y quaranta-cinc anys i que no ha perdut la memòria.