9 de des. 2006

Éssers extraordinaris

Fa temps Dibbuks va editar un llibre d'il·lustracions del desaparegut Tino Gatagán, un dibuixant que tant li era reinterpretar icones dels medis de massa com crear-ne de propis.

Totes les il·lustracions de Seres extraordinarios són a color, realitzats amb tècniques pictòriques i amb una tendència a l'estilització que molt sovint recorre a la caricatura. Això sí, una caricatura així com toca, exagerant els trets característics del personatge representat per convertir-lo en una icona definitiva.

60 pàgines d'art que segurament no mereixerà ni una sola referència en els canals d'informació tradicionals, no per falta de qualitat sinó per falta d'interès d'aquests per la novetat.