23 de maig 2011

Binky Brown conoce a la Virgen María

Justin Green. Binky Brown conoce a la Virgen María. Barcelona: La Cúpula. 18 €.


L'underground no és només aquell grapat d'autors, amb Robert Crumb i Richard Corben als dos extrems, que tothom coneix. Com en tot, també ha treballs no tan coneguts que són dignes de rescatar tant pel seu valor històric com per la seva relectura.

Binky Brown conoce a la Virgen María és un d'aquests còmics, que fa poc ha editat La Cúpula. L'autor ens convida a reflexionar i a riure amb la confusió que presideix la ment de Binky Brown, un adolescent que té tots els problemes propis de l'edat més alguns d'addicionals relacionats amb la religió.

Editat originalment l'any 1972, la seva lectura no ha caducat, sobretot perquè encara estam en una societat amb una excessiva presència religiosa en àmbits públics. Green és un pioner en el còmic autobiogràfic (encara que escudat en un personatge fictici) i no té cap problema en experimentar tant en l'argument com en el dibuix, obrint uns camins que després s'han convertit en autopistes.