15 de juny 2009

Millor que no

Com a treball de curs, sol realitzar un curtmetratge amb els meus alumnes de 4t d'ESO. D'ells parteix la idea a partir d'una tempesta d'idees i fan un primer guió, que després ajustam a les nostres possibilitats. Després ve la filmació, en hores de l'assignatura per no molestar el normal funcionament de les altres classes, el muntatge, el doblatge d'aquelles escenes que s'han gravat en passadissos i altres indrets on el trànsit fa inintel·ligible el diàleg, les capes de so, la banda sonora... I finalment, ve l'estrena, el darrer dia de curs, que se sol dedicar a activitats extraescolars. Avui hem estrenat la d'enguany, titulada Millor que no, en una Aula Magna plena d'adolescents que han vengut per voluntat pròpia, i ho demostra el fet que no hi havia els professors que, per horari, tocaven tenir-los en aquella hora.