15 de gen. 2009

Fenomen paranormal

Amb l'assaciada del "fenomen" exprimidor d'euros anomenat Chiquiliquatre, amb tot el que se'n va parlar per bé i per mal... és possible que ningú no es fixàs en això?

En favor dels estilistes que crearen l'aspecte físic de Mathew Poncelet per a la pel·lícula Dead Man Walking s'ha de dir que ho feren 12 o 13 anys abans del subjecte de la guitarreta.