8 de des. 2006

Dibuixant amb Pirata

L'editorial Sauré llança el número 3 de la sèrie Pirata, de José A. Lopetegui. Aquest àlbum, titulat Dibujando por humor al arte con Pirata no és una història convencional sinó que està dedicat a explicar tot el necessari per començar a dibuixar còmics i per gaudir millor de la seva lectura. Està dirigit als infants que ja demostren interès per coses que no els posen davant els nassos els mitjans de comunicació i la publicitat. En una època de poca valoració de l'esforç, dominada per productes de fàcil digestió i d'escàs interès intel·lectual, obres com aquesta són mel d'abella. Contra el videojoc, la lectura i millor encara si la combinam amb la creació d'històries, ja sigui amb la càmera de vídeo, amb el processador de textos o amb un llapis, una goma i un paper.