13 d’oct. 2006

Fresa y chocolate

Quin grau de sinceritat hi ha en les autobiografies? Supòs que depèn de molts de factors, i sobretot del passatge que narra. No és el mateix haver d'explicar la sensació de volar per primera vegada que d'explicar les teves experiències sexuals. D'això darrer tracta Fresa y chocolate, un tom d'Aurélia Aurita, una autora francesa (que a més és doctora en farmàcia) d'origen japonès que finalment ha anat a viure a Japó. Aquí ens conta la intensa vida sexual que va tenir amb un altre dibuixant anomenat Frédéric Boilet, i ho fa amb una frescura i una aparent sinceritat que no esperava. El dibuix, esquemàtic i humorístic, fa que ningú es plantegi classificar-lo de pornogràfic, a la qual cosa també ajuda que sigui un còmic, producte marginal, medi de massa minoritari. Sigui com sigui sap transmetre la innocència de la joventut, així com l'entrega a la persona estimada. I això supera qualsevol obstacle que es pugui trobar al davant. Brillant.